Engelsk

Löst mätt (detsamma som struket) var ett mått utan packning eller skakning. Fast mätt betydde rågat mått. I fast mått var en korn tunna 36 kappar = 164,9 liter.

Viss försiktighet måste dock iakttagas när det gäller gamla mått.

Nya måttförordningar har, under århundrandena, ändrat innebörden. Måtten har, även om de haft samma namn, kunnat ha olika innebörd i de nordiska länderna. Fjärding är till exempel ett norskt mått som rymmer 34,74 liter. En svensk fjärding var emellertid 18,3 liter eller en kvarts spann. Vad var då kröning?

Ursprunget är 1500 talet då kungamakten ville ha skattebörden mera kontrollerbar.

Efter 1760 talet delades Sverige in i olika justeringsdistrikt.

Vid kröning brändes kronomärket, årtal, justeringsmannens initialer, datum, och föremålets nummer in. Det framgår också av Lars-Johns tunna.

Så småningom kom metersystemet och decimalförfarandet in i bilden på 1800 talets senare hälft.

Det kan vara intressant att studera några gamla mått:

Gamla vägmått:

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Svensk Mil

10.7 Kilometers (3,600 Enclosed)

Swedish Mile

6.6 Miles

Pilskott

228 Meters

Arrow Shot

249 Yards

Musköthåll

225 Meters

Musket Hole

246 Yards

Riphäll

50 to 60 Meters

 

55 to 65 Yards

Stenkast

40 to 50 Meters

Stone’s Throw

44 to 55 Yards

Spjutkast

35 to 50 Meters

Spear Throw

38 to 55 Yards

Stäng

2.97 Meters (1.67 Famn)

Rod

9.7 Feet

Fjärdingsväg

2.672 Meters (4.500 Alnars {9 feet})

 

8.8 Feet

Famnar

1.78 Meters (3 Alnars { feet})

Fathom

5.8 Feet

Alnars { feet}

0.59 Meters ( 2 Fot)

 

23 Inches

Fot

0.296892 Meters

 

11.7 Inches

Kvarter

0.15 Meters (¼ Alnars { feet})

 

5.9 Inches

Verktum

0.025 Meters

 

1 Inch

Fingerbredd

2.47 Centimeters

Finger Width

1.0 Inch

Verklinje

0.00206175 Meters

 

0.1 Inches

Knogmätt, Krympaln

62.64 Centimeters

Knuckle Length

24 Inches

 

Avståndet mellan gästgivargårdarna skulle, efter 1699, vara en svensk mil.

Yxkast, dagsled, kyndelsmil, näverskomil, är andra mer odentifierbara mätt.

 

Några gamla ytmått:

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Tunna

4,963.568 square Meters

Acre

1.2 Acre or 53,400 SF

Spannland

2,468.284 square Meters
(½ Acre)

 

0.6 Acre or 26,700 SF

Halvspannland

1,234.142 square Meters
(½ Spannland)

 

0.3 Acre 13,350 SF

Maling

1/6 Acre

 

0.2 Acre or 8,900 SF

Trög

1/6 Acre or 1 Maling

 

0.2 Acre or 8,900 SF

Fjärdingsland

617.071 square Meters
(¼ Spannland)

 

0.15 Acre or 6,640 SF

Kappland

154.3 square Meters

 

0.0375 Acre or 1,660 SF

Kannland

88.15 square Meters

 

948 SF

 

 

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Läst

24 barrel

Ton

100 Bushels

Barrel

146.55 Liters

Barrel

4 Bushels

Spann

73.3 Liters (½ barrel)

?

2 Bushels (½ barrel)

Fjärding

18.32 Liters
(¼ Spann or 4 Kappe)

Quarter

0.5 Bushels (1/8 barrel)

Ask

6.8 Liters

Box

1.5 Gallons

Kappe

4.58 Liters

Peck

1.0 Gallons

Kanna

2.617 Liters (or 1/10 of a Swedish kubikfot)

Tankard

0.6 Gallons (or 0.09 American cubic foot)

 

Ett annat vanligt mått var skäppa. Men här vägar vi inte ange någon viss mängd, Måttet, som är känt frän 1200 talet och som för bjöds 1735, hade olika innebörd i olika delar av Sverige. I Jämtland förefaller en skäppa ha varit ca 30 liter.

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Fodder

942.12 Liters

 

26.75 Bushels

Bryggspann

735 Liters

 

20.8 Bushels

Pipa

471 Liters

 

13.5 Bushels

Oxhuvud

236 Liters

OxHead

6.75 Bushels

Drittel, Basins

157.02 Liters

Basin

4.48 Bushels

Kista, Putty

125.5 Liters

Chest, Kettle

3.5 Bushels

Hummerträ

62 Liters

 

1.75 Bushels

41.87 Liters

Tub

1.2 Bushels

Fingerborg, Ankare

39.25 Liters

Thimble, Anchor

1.1 Bushels

Balja

50 to 150

Pod

?

Grepp, Handelsläst, Handfull, Hink

10 to 12 Liters

Grip, Handelsläst, Handful, Bucket

2.3 to 2.7 Gallons

Kopp, Krucka, Kutting

15 to 39 Liters

Cup, Jar, Pot

3.4 to 8.9 Gallons

Kar, Kagge

12 to 15 Liters

Keg

2.7 to 3.4 Gallons

Skå

3 Liters

Bowl

0.7 Gallons

Stop

1.3 Liters

 

1.2 Quarts

Price

0.5 Liters

Pinch

0.5 Quarts

Bunke

several Liters

 

several Quarts

Bägare

seldom over two deciliters

Goblet

seldom over 0.2 Quarts

Sillkärra, Rack load

18 barrels

Herring Cart

 

Kolstig, Kolryss

12 barrels or 19 hg Liters

Coal Cart

 

Gilling (Norwegian measure of hay)

255 Kilograms

 

562 Pounds

Smörtunna

132 to 136 Kilograms

Butter barrel

291 to 300 Pounds

Vedfamn

1 cubic Meter

Cord of Wood

35 cubic Feet

 

 

För flytande varor gällde andra mått än för torra varor:

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Kanna

2,617 Liters

 

690 Gallons

barrel

125.6 Liters

barrel

33.2 Gallons

Fjärding

62.8 Liters

 

16.6 Gallons

Åtting

31.4 Liters

 

8.3 Gallons

Sextondel

15.7 Liters

 

4.15 Gallons

Stop

1.3 Liters

 

1.37 Quarts

Kvarter

0.327 Liters (¼ Stop)

Quart

0.35 Quarts

Jungfru

0.08 Liters

 

0.1 Quarts

 

 

 

Svensk

Metric

Engelsk

approximate  U.S.  equivalent

Skeppspund viktualievikt

20 lisspund

Shipping Pound, Provisional Weight

 376 Pounds

Lispund

8.5 Kilograms

 

18.8 Pounds

Stapelvikt

6.8 Kilograms or 0.8 Lispund

 

15 Pounds

Lispund

20 Skålpund

 

18.8 Pounds

Skålpund

0.425 Kilograms

Swedish Pound

0.94 Pounds

 

Detta är en insändare som stod i ÖP den 27-1-1990, skrivet av Kalle Berglund i Svenstavik.