Engelsk

A5 Brita Essing f.1731 döpt 9-6-1731 Bodde i Huså och Semlan

g.19-8-1753 Samuel Ridderberg f.1734 i Skinnskatteberg, Dalarna och dog 7-10-1804 i Verdal. Samuel var garmakare till yrket.

Barn:Bl Brita Ridderberg f.2-11-1753            Tab.15

            B2 Magnus Ridderberg f 27-10-1755 begr.5-2-1769?

            B3 Johan Ridderberg f.20-3-1758            Tab.16

            B4 Per Ridderberg f.9-6-1760 d.27-10-1816 på Breding            Tab.17

            B5 Agnes Ridderberg f.29-10-1762 d.4-11-1834            Tab.18

            B6 Samuel Ridderberg f.31-3-1765            Tab.19

            B7 Kerstin Ridderberg f.11-3-1768            Tab.20

            B8 Magnus Ridderberg f.1772 på Holmlivald d.1773 på Storlangdal

            B9 Ole Ridderberg f.1775 på Langdal d.1796 på Telsneset Tab.21

Brukstorp 181 i Huså, blev först upptaget av Samuel, vilken hade den i 10-12 år. Den innehades sedermera av hans bror Johan i sambruk med torp no 179 i 15 år. Samuels bror Hans bar garmakare till yrket, och han kom sedan att bo där. Hans' enka bodde där 1858.

På torpet födes 2 kor, 5 får och 5 getter, och utsädet var 3/4 Tunna Korn och 1 ½ Tunna Potatis.

Sedan bodde familjen på Torp no 30, som är upptaget till ris och rot av Gruvarbetaren Erik Johansson Bock omkring 1744. Han bodde där till ca 1765 och efterträddes av Jonas Hedman, Eric Trumpet, sedan Samuel med familj, efter kom Lars Larsson, Jon Mahlberg.

Johan Skjutare till år 1771, Joseph Bergqvist hade det till 1784 då gruvarbetaren Nils Essing mottog det. Denne efterträddes av Nils Hjerpe, vilket åter år 1849 lämnade Torpet till dåvarande Gruvstigaren, sedermera Gruvfogden vid Gustavs Gruva, Per Löding. Denne efterträddes år 1853 av Gruvstigaren vid Bjelkes Gruva, Johan Petter Lalander, som innehade det till 1878.

Nils Essing godtgjordes år 1812 för de av honom gjorda förbättringar i Torpet.

På Torpet födes 2 kor, 6 får och 6 getter och det årliga utsädet är 4 Kfot Korn och 15 Kfot Potatis.

Är 1765 råkade såväl garmakare som smeder i Semlan, av oss okänd anledning, i konflikt med bruksledningen. Detta år rymde nämligen de flesta av de i Semlan anställda arbetarna till Norge.

Erik Elg med två fullvuxna söner, bröderna Johan och Samuel Ridderberg, samt smedsdrängen Olof Tjernström. Så när som på Samuel Ridderberg som hade en stöld på sitt samvete och föredrog att stanna utom räckhåll för den svenska lagens arm, kom de övriga tillbaka till verket.