Engelsk

Tab.15 "se Tab.4” 

Bl Brita Ridderberg f.2-11-1753            Bodde i Sul, Vuku förs.

g.1790 Mikel Eriksen f.ca 1753            d.1800            i Sul

Barn:Cl Erik Mikelsen f.20-5-1790 Hans            vidare öde okänt

            C2 Samuel Mikelsen f.28-5-1792 i Sul            d.30-4-1822    Tab.53

            C3 Sara Mikelsdotter f.12-8-1795 på Molla d.20-4-1880 på By

Sara var fattig, blind och ogift.