Engelsk

Tab.17 "se Tab.4” 

            B4 Per "Petter" Ridderberg f.9-6-1760 Bodde bl.a. på Voldvald och Bredingsvald.

lg.1791 Marit Jörgensdotter f.ca 1774

Barn:Cl Ole P. Ridderberg f.24-6-1790 på Volden

            C2 Beret P. Ridderberg f.1793

2g.20-4-1797 Guru Simonsdotter f.1766 i Lesja, dotter till gruvarbetare Simon Knudsen och hustru Dortea Larsdotter. Hon kom från

Lesja till Gaulstad, Ogndal ca 1772 med sina föräldrar.

            C3 Samuel P. Ridderberg f.2-10-1797 på Volden

            C4 Marit P. Ridderberg f.28-3-1800 på Vold

            C5 Dorte P. Ridderberg f.6-3-1803 på Voldvald