Engelsk

Tab.20 "se Tab.4” 

B7 Kerstin Ridderberg f.11-3-1768 Bor på Volden 1795, 1801 på

Balgärdsvald, 1809 på Steinsvald och i Indal 1820-25.

g.1795 Ole Nilsen Volden f.1748

Barn:Cl Nils Olsen f.2-4-1795 på Voldenv. d.15-3-1849 på Vistv.Tab.61

            C2 Sigrid Olsdotter f.1800 d.1836 på Jössås

            C3 Ole Olsen f.16-7-1809 d.26-5-1811 på N. Stenevald