Engelsk

Tab.21 "se Tab.4” 

B9 Ole Ridderberg f.1775 Son:Cl Simon Olsen f.1793 d.1796 Moder:Guru Simonsdotter f.1766 fr. Lesja Guru blir senare gift med Oles bror Per. Tab.17.

Jag har här skrivit Ridderberg som efternamn på samtliga barn, men i Verdal använde de farsnamnet.